Last ned som PDF

53 sider

1.96 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomiske konsekvenser og pelsdyroppdretternes tap av et forbud mot pelsdyroppdrett

Forhåndsutredning

Samfunnsøkonomiske konsekvenser og pelsdyroppdretternes tap av et forbud mot pelsdyroppdrett

På oppdrag for Landbruks- og matdepartementet har Menon Economics og NIBIO gjennomført en tapsanalyse og en samfunnsøkonomisk analyse av et eventuelt forbud mot pelsdyroppdrett i Norge. I denne studien beregner vi den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i pelsdyroppdrett i Norge. Vi finner at et forbud mot pelsdyroppdrett er samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom verdsettingen av bedret dyrevelferd og miljø overstiger 227 millioner kroner. Dersom man legger til grunn gjennomsnittet av pris på pels de siste 25 år, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å forby pelsdyroppdrett i Norge, selv når verdsetting av dyrevelferd er satt til null. Da vil arbeidskraften og kapitalen som anvendes i pelsdyroppdrett i dag, kaste mer av seg i andre næringer fremover.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

Menon Economics AS

Forfattere

Sveinung Fjose, Aase Seeberg, Rasmus Bøgh Holmen, Magnus Utne Guldbrandsen, Peter Aalen, Leo Grünfeld og Ivar Pettersen

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk

Nøkkelord

Økonomi, husdyr,