Last ned som PDF

65 sider

0.97 MB

Forsiden av dokumentet Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet

Strategi/plan

Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet

Justisdepartementet samarbeider med Finansdepartementet om Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Tiltakene i planen har som mål å forebygge og redusere den økonomiske kriminaliteten.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk