Last ned som PDF

203 sider

7.86 MB

Forsiden av dokumentet Områdegjennomgang - Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor

Områdegjennomgang

Områdegjennomgang - Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor Leveranse 1 – Styring og organisering

Formålet med områdegjennomgangen er å identifisere muligheter og utfordringer ved den statlige bygge- og eiendomsforvaltningen, og på bakgrunn av dette vurdere og foreslå alternative tiltak som vil gi en mest mulig kostnadseffektiv bygge- og eiendomsforvaltning i statlig sivil sektor i et samfunnsmessig perspektiv. Områdegjennomgangen dekker byggeprosjekter, eiendomsforvaltning og leie i markedet. Områdegjennomgangen er strukturert i to leveranser, henholdsvis leveranse – styring og organisering, samt leveranse – effektivisering og økonomistyring. Leverandøren har på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartement utarbeidet et underlag til leveranse 1 i perioden august til desember 2018. Vurderinger og anbefalinger som fremkommer i rapporten er leverandørens egne.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Capgemini Norge

Tema

Plan, bygg og eiendom

Virkemidler

administrasjon

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet