Last ned som PDF

128 sider

1.45 MB

Forsiden av dokumentet Satsing på matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fag)

Evaluering

Satsing på matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fag) Hvordan følges de politiske føringene opp ved universiteter og høgskoler?

Denne rapporten tar for seg hvordan de politiske føringene om å satse på matematikk, naturvitenskap og teknologi – MNT-fag – følges opp ved norske universiteter og høgskoler. Prosjekt er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet ble initiert for å gi departementet et bedre kunnskapsgrunnlag for å føre styringsdialog med institusjonene om oppfølging av satsingen på MNT-fag

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Liv Langfeldt, Agnete Vabø, Kaja Wendt, Espen Solberg, Siri Aanstad og Bjørn Magne Olsen

Språk

norsk

ISBN

9788232700288