Last ned som PDF

28 sider

0.49 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnstjenlige vegtunneler. Delprosjekt I: Krav til åpenhet - tilgjengelighet

Statusrapport

Samfunnstjenlige vegtunneler. Delprosjekt I: Krav til åpenhet - tilgjengelighet

Prosjektgruppen for drift og vedlikehold har på bakgrunn av erfaringsregistreringer og vurderinger av forhold som påvirker drifts- og vedlikeholdskostnader foreslått tiltak som innebærer vil kunne innebære en økt optimalisering av tunnelvedlikeholdet. For å kunne realisere optimalisering av drift og vedlikehold i en tunnel er det viktig at både tilgjengelighet og vedlikeholdsvennlige løsninger blir tilstrekkelig vektlagt helt fra planleggingen starter. Et optimalt vedlikehold betyr: 1) lavest mulige vedlikeholdskostnader, 2) liten stengetid, 3) god driftstilgjengelighet og driftssikkerhet, 4) lengst mulig levetid på konstruksjoner og utstyr, og 5) ivaretakelse av sikkerhetsnivået. Trafikanter vil i stor grad forlange og forvente at vegnettet (inkl. tunnelene) skal være tilgjengelig og trygt til en hver tid. Et slikt ”krav” vil stå i kontrast til kravet om at skal tunnelene være tygge å ferdes i kreves det et systematisk vedlikehold. Og vedlikeholdsutførelsen innebærer en viss grad av stengetid. Denne problemstillingen er sett på ut fra hensynet til planlagte og ikke planlagte hendelse i tunnelene. Ikke planlagte hendelser innebærer i hovedsak teknisk svikt og omfatter ikke ulykker. Kravene til tilgjengelighet er vurdert ut fra den forutsetning at planlagte driftsavbrudd skal sikre et vedlikeholdsnivå som ikke medfører ytterligere redusert tilgjengelighet.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Harald Buvik

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon