Last ned som PDF

21 sider

1.2 MB

Forsiden av dokumentet Using CO2-gas to lower the pH of tunnelling waste water

Studie

Using CO2-gas to lower the pH of tunnelling waste water Laboratory test and assessment of toxic potential

Tunnelbygging produserer spillvann som ofte er svært basisk. Slikt vann kan være giftig for vannlevende organismer, og pH bør senkes før utslipp til resipient. En prototype reaktortank ble bygget for å senke pH i basiske løsninger med CO2-gass. Det ble gjennomført eksperimenter med tre syntetiske løsninger laget ved å fortynne syrer og baser, og med en prøve av ekte tunneldrivevann fra Gran, rv.4. pH sank raskt til 8,0 når CO2 ble tilsatt til de basiske løsningene. pH sank betydelig saktere under pH 7,0. CO2- konsentrasjonen var lav (

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Norsk institutt for vannforskning

Forfattere

Øyvind Garmo og Carlos Escudero

Språk

engelsk

ISBN

9788257763695