Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Statsbudsjettet 2020 - Supplerende tildelingsbrev nr. 5 - Stortingets behandling av Prop. 117 S og Prop. 127 S, jf. Innst. 360 S (2019-2020)

Tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2020 - Supplerende tildelingsbrev nr. 5 - Stortingets behandling av Prop. 117 S og Prop. 127 S, jf. Innst. 360 S (2019-2020)

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Mottaker

Kystverket

Språk

norsk