Last ned som PDF

17 sider

0.68 MB

Forsiden av dokumentet Programplan 2012–2021 (NANO2021)

Strategi/plan

Programplan 2012–2021 (NANO2021) Nanotechnology, Microtechnology and Advanced Materials (NANO2021)

Denne reviderte programplanen reflekterer erfaring og resultater fra i hovedsak perioden 2012-2017 og implementering av Forskningsrådets nye retningslinjer for programsatsinger (forskningsrådet 3.0). I tråd med de nye retningslinjene er NANO2021 blitt en løpende aktivitet uten et bestemt sluttår. Programmet planlegger å ha årlige utlysninger basert på de faglige, strategiske og strukturelle prioriteringene i programplanen. Forskningsrådets hovedstrategi Forskning for innovasjon og bærekraft tar utgangspunkt i behovet for å øke nasjonal evne til innovasjon både i næringsliv og i offentlig sektor, og å finne nye og mer bærekraftige løsninger for samfunnet. NANO2021 er utformet for å bidra til denne overordnede strategien. Forskningsrådets Innovasjonsstrategi (2016-2020) er også retningsgivende for NANO2021. Programmet skal særlig bidra til Innovasjonsstrategien ved at forskningsinvesteringene skal ha god effekt på samfunnsutviklingen og at bedrifter skal gripe mulighetene i samfunnsutfordringene. Programmet skal også finansiere forskning av høy kvalitet ved forsknings- og utdanningsinstitusjonene som på sikt bidrar til anvendelse av forskningsresultatene og dermed grunnlag for innovasjon og verdiskaping i samfunnet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk