Last ned som PDF

60 sider

3.41 MB

Forsiden av dokumentet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv: Powered by Culture

Forhåndsutredning

Samarbeidsråd for kultur og reiseliv: Powered by Culture Sluttrapport 4. juni 2019

Samarbeidsråd for kultur og reiseliv overleverer i dette dokumentet sin sluttrapport. Samarbeidsrådet ble oppnevnt av Regjeringen i juni 2017, og arbeidet ble igangsatt i august 2017. Samarbeidsrådet oppheves som planlagt i juni 2019. Samarbeidsrådet leverer innspill ut i fra et bredt mandat, og anbefalingene som gis er både på overordnet næringsnivå og på mer bransjespesifikt nivå. Den første delen av rapporten gir direkte innspill knyttet til roller og ansvar i regjeringen, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Kulturdepartementet sammen med Kulturrådet, samt til kultur- og reiselivsaktørene selv. Deretter gis innspill på enkelte tema som er gjennomgående viktige i utviklingen av kulturturisme. Dette gjelder digital transformasjon, investeringer, helhetlig attraksjonsutvikling og bærekraft. Til sist, kommer et nytt innspill knyttet til utvikling av kulturturisme i Sápmi.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Forfatter

Reider Fuglestad mfl.

Språk

norsk

ISBN

9789284418978

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Virkemidler

virkemiddelapparat

Analysekriterier

treffsikkerhet