Last ned som PDF

58 sider

3.72 MB

Forsiden av dokumentet Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013

Kartlegging

Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013

I denne rapporten presenteres analyser av statistikk på området habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for 2013. Formålet med rapporten kan sammenfattes i følgende punkter: • Utvikle god statistikk innen fagområdene habilitering og rehabilitering, hvor habilitering for første gang blir skilt ut fra rehabiliteringstallene • Framstille volumet av habiliterings- og rehabiliteringsaktivitet registrert i NPR-data fra helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner • Framstille geografiske variasjoner i omfang og sammensetning av registrert aktivitet • Framstille ventelistestatistikk innen fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg