Last ned som PDF

87 sider

10.55 MB

Forsiden av dokumentet Making Waves: Norway’s Support for a Sustainable Ocean. Ocean report 2020.

Statusrapport

Making Waves: Norway’s Support for a Sustainable Ocean. Ocean report 2020.

Havrapport 2020: Norges bidrag til et bærekraftig hav Uten et sunt og rent hav, vil det være tilnærmet umulig å nå de 17 bærekraftsmålene. Mer enn tre milliarder mennesker globalt er avhengige av havet for blant annet mat, jobber, og energi. Omtrent 90 prosent av handelsvarer er transportert over havene. Havet spiller også en viktig rolle i å bremse klimaendringer, samt tilpasning til effektene av klimaendringene vi ikke kan stanse. Med den ventede befolkningsveksten, og det økende behovet for ressurser, vil havet være avgjørende for å møte dette behovet, spesielt for matsikkerhet. Men havet er truet av menneskelig aktivitet. Kombinasjonen av klimaendringer, tap av biologisk mangfold, overutnyttelse av ressurser og forurensning, inkludert plast, har ført til en kritisk situasjon. For å utnytte de enorme ressursene havet kan by på, må det forvaltes på en bærekraftig måte. I 2017 la regjeringen frem en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Havmeldingen har tre satsningsområder: bærekraftig bruk og verdiskaping rene og sunne hav bærekraftig blå økonomi i utviklingspolitikken Videre, i 2018 lanserte statsministeren et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi som består av regjeringssjefer fra 14 kyststater. Gjennom kunnskapsprogrammer slik som Hav for utvikling og Fisk for utvikling, samt mange andre initiativer og programmer i Norad og andre norske institusjoner er ambisjonen at Norges internasjonale havsatsing skal bidra til et sunt havmiljø og en bærekraftig havøkonomi som verden kan leve av. Denne rapporten handler om hvordan disse programmene underbygger havsatsingen og bidrar til denne ambisjonen og havpanelets anbefalinger. Havrapporten 2020 presenterer en oversikt over Norges havsatsing i 2020, synliggjør resultater av norsk havsatsing, og viser til videre utviklingsområder. Presentasjon av bredden i havsatsingen er særlig vektlagt, og rapporten presenterer arbeid innen programmene Hav for utvikling, Fisk for utvikling, Bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast, mat fra havet initiativet, Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning (NORHED), Green Voyage, Blue Justice, samt prosjekter med sivilsamfunn og privat sektor. Dette dekker temaer fra bekjempelse av ulovlig fiske til grønn shipping til marin forsøpling, og mye mer. Dette er en den først havrapporten i serien som kommer til å bli publisert årlig for å vise fremgang og utvikling av havsatsingen.

Publisert

Eier

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788283690781