Last ned som PDF

55 sider

1.37 MB

Forsiden av dokumentet Avinor og eierskapsutfordringer

Forhåndsutredning

Avinor og eierskapsutfordringer

Analyseselskapet Integra har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en rapport om Avinors eierskapsstruktur. Avinor har i sin virksomhetsplan (§10 plan), forelagt Samferdselsdepartementet 22. oktober 2012, foreslått å skille ut Flysikringsdivisjonen som et datterselskap under Avinor AS. Analysesekskapet Integra har utredet fordeler og ulemper med Avinors forslag.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Integra AS

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

fremmer/hemmer