Last ned som PDF

109 sider

0.88 MB

Forsiden av dokumentet Konsekvenser av nedleggelse av Haldenreaktoren (.pdf 903 kB)

Evaluering

Konsekvenser av nedleggelse av Haldenreaktoren (.pdf 903 kB)

Atomreaktoren i Halden, Halden Boiling Water Reactor, HBWR ble satt i drift i 1959. Anlegget eies av Institutt for Energiteknikk. Haldenreaktoren har driftstillatelse frem til utgangen av 2008 da den vil være 50 år gammel. Hvorvidt reaktoren da vil få sin driftstillatelse forlenget vites ikke. IFE er allerede pålagt å utrede den rent praktiske gjennomføringen av en eventuell nedleggelse og dekommisjonering av reaktoren. Høsten 2003 nedsatte NHD et utvalg som skulle vurdere de øvrige konsekvenser en nedleggelse av reaktoren ville innebære. Sentralt blant konsekvensene er eventuelle sikkerhetsmessige følger i forbindelse med at forskningskapasitet faller bort, konsekvensene for norsk næringsliv og muligheten for videreføring av den del av virksomheten som ikke er direkte knyttet til selve reaktoren. Utvalgets vurderinger finnes i den foreliggende rapport.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Utvalg

Språk

norsk

ISBN

8251837367