Last ned som PDF

26 sider

1.39 MB

Forsiden av dokumentet Mengderapportering vinteren 2008/2009

Statusrapport

Mengderapportering vinteren 2008/2009

Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt å se på utviklingen fra 2004 til 2009. Rapporten er basert på skjema R12, definert i funksjonskontraktene der entreprenørene rapporterer inn mengdedata for hver kontrakt. Det kan være mangler i datagrunnlaget. De årlige mengdene omfatter vintersesongen fra oktober til mai. Det oppgitte årstallet i diagrammene viser til siste halvdel av sesongen. Mengdene har gått betydelig opp for både salting og brøyting i sesongen 2008/2009. Mengden sanding har sunket. Årlige klimavariasjoner kan ha stor betydning for ressursbruken fra år til år.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Ida Einerkjær

Språk

norsk (bokmål)