Last ned som PDF

60 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet En ekstra dytt, eller mer?

Evaluering

En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2

Denne rapporten er første delrapport i Fafos evaluering av ulike tiltak som skal bidra til å kvalifisere elever etter Vg2 – enten de skal begynne i lære, eller gjennomføre Vg3 påbygging. Elever som ikke gjennomfører og består videregående opplæring, er et sentralt tema i den utdanningspolitiske debatten. Kunnskapsdepartementet har satt som mål at 75 prosent av dem som begynner i videregående opplæring, skal gjennomføre innen fem år. Evalueringen er basert på kvalitative data

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

FAFO

Forfattere

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning

Analysekriterier

kvalitet erfaringer