Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk analyse av drifts- og vedlikeholdstiltak for syklende og gående

Forhåndsutredning

Samfunnsøkonomisk analyse av drifts- og vedlikeholdstiltak for syklende og gående Effekter av forbedret drift/vedlikehold og eksempelberegninger

Nivået av drift- og vedlikehold av gang- og sykkelinfrastrukturen vil, sammen med infrastrukturstandarden som sådan, signalisere hvilken prioritet samfunnet tillegger denne typen transport. Drift- og vedlikehold vil kunne påvirke ulykkesrisiko, tidsbruk, reisekomfort og andre velferdseffekter. For samfunnsøkonomisk analyse har vi et sparsomt tallgrunnlag for slike effekter, samt mangelfull tilknytning mellom effekter/konsekvenser og drifts- og vedlikeholdsnivåer. Eksempelberegninger indikerer at belysning på GSinfrastruktur og tiltak for å redusere omfanget av vinterglatte GS-veger og fortau kan være lønnsomme, men avhenger av effektene på reisetid, trafikkgrunnlaget, og hvorvidt tiltaket gir økt gange/sykling. Det er behov for å fylle flere kunnskapshull for å kunne gjennomføre mer komplette økonomiske analyser av drift- og vedlikeholdstiltak for gange/sykling. Det er først og fremst behov for å etablere sammenhenger mellom kvantifiserte drifts- og vedlikeholdsnivåer/-regimer, vegtilstander, og effekter/konsekvenser.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Knut Veisten, Nils Fearnley og Rune Elvik

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788248022237

Tema

Transport og kommunikasjon