Last ned som PDF

53 sider

0.28 MB

Forsiden av dokumentet Kommunale utleieboliger. Årsaker til lav vekst og forslag til tiltak som kan bidra til økt vekst

Studie

Kommunale utleieboliger. Årsaker til lav vekst og forslag til tiltak som kan bidra til økt vekst Utarbeidet for Husbanken

I denne rapporten har vi belyst ulike årsaker til den svake nettotilveksten i kommunale utleieboliger de siste årene, og vi har sett på hvilke tiltak som kan bidra til å styrke veksten. Det er ingen enkeltårsak som forklarer den svake veksten av kommunale utleieboliger, og årsakene er heller ikke de samme for alle kommunene. Den viktigste enkeltårsak i noen kommuner er svak politisk prioritering av arbeidet generelt, og uklar organisering. I andre kommuner følges ikke politiske målsettinger opp med bevilgede midler. Svak kommuneøkonomi, i kombinasjon med reduserte statlige boligtilskudd og sterkt økende boligprisen, har også bidratt til svak vekst. Vi foreslår flere tiltak som kan bidra til økt vekst, både organisatoriske, økonomiske og juridiske. Noe av tiltakene er rettet mot staten, andre mot kommunene.

Publisert

Eier

Husbanken

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788282320054

Tema

Kommuner og regioner Plan, bygg og eiendom