Last ned som PDF

132 sider

2.44 MB

Forsiden av dokumentet Dybdestudier av fartsrelaterte ulykker ved bruk av UAG-data

Studie

Dybdestudier av fartsrelaterte ulykker ved bruk av UAG-data

Basert på materiale til Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) beskriver rapporten resultater av dybdestudier av 107 fartsrelaterte dødsulykker med personbiler med edru fører i 2011- 2015, samt informasjon om dybdestudier av alle 577 fartsrelaterte dødsulykkene med personbil i Norge i 2005-2015. Typiske faktorer ved ulykker hvor en bil hadde kjørt godt over fartsgrensen, er bl.a. eneulykker, ulykker med flere drepte, ulykker om natten og i helgene, eldre biler, bilen har treffpunkt i siden, unge mannlige førere og liten grad av bilbeltebruk. Typiske faktorer ved ulykker med høy fart etter forholdene er bl.a. ulykker om vinteren, ulykker på glatt/våt veg eller i vanskelige kurver, skrensulykker, eldre biler, biler uten ESC, dårlige dekk og unge førere, oftest menn. Rapporten foreslår en rekke tiltak som kan forhindre fartsrelaterte ulykker, bl.a. intelligent fartstilpasning, fartskontroll, økt utskiftingstakt av bilparken, fjerning/sikring av farlige objekter ved vegen og mer konsistent vegutforming og forbedret kurvevarsling.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Alena Høye og Alena Høye

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788248020295

Tema

Transport og kommunikasjon