Last ned som PDF

92 sider

1.45 MB

Forsiden av dokumentet Indikatorer for bylogistikk

Studie

Indikatorer for bylogistikk

Byer og bylogistikk står i dag overfor mange utfordringer. En av dem er kampen om knappe arealer til transport. Antall godsleveranser til bysentrum øker og med det antall vare- og lastebiler. Det er behov for tiltak som frigjør arealer, reduserer klimautslipp, effektiviserer logistikken og bedrer miljøet. For å gjennomføre de beste tiltakene trenger en analyser og beregninger som viser effektene av ulike tiltak. Til slike analyser og beregninger trenger en indikatorer som gjør det mulig å sammenligne effekter mellom steder og over tid. Studien viser at byplanleggere ser størst behov for indikatorer som beskriver området som skal analyseres. De viktigste indikatorene er knyttet til hvilke næringer som er lokalisert i området, graden av samarbeid mellom forskjellige aktører, organisering av logistikk- og transportaktiviteter, og hvilke tilleggstjenester som utføres. Indikatorer som beskriver aktiviteter for logistikkleverandører, transportører, varemottaker/kunde, service- og håndverkstjenester er mindre viktig.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfatter

Olav Eidhammer

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788248023388

Tema

Transport og kommunikasjon