Last ned som PDF

28 sider

0.76 MB

Forsiden av dokumentet Plattform for en helhetlig Afrika-politikk

Kartlegging

Plattform for en helhetlig Afrika-politikk

Afrika er i endring. Aldri har kontinentet hatt så få kriger som nå, aldri så mange fredelige maktskifter og aldri en så vedvarende høy økonomisk vekst. Selv om utfordringene fortsatt er mange og store, finnes det grunnlag for optimisme. Utviklingen på det økonomiske og sosiale området, en ny generasjon afrikanske statsledere og bedre styresett i de fleste land, gjør at Afrika blir en stadig viktigere internasjonal aktør. Når Norge ønsker å styrke samarbeidet med afrikanske land, er det også i erkjennelse av at Afrikas internasjonale innflytelse øker. Plattform for en helhetlig Afrika-politikk omfatter ingen fullstendig oversikt over norsk engasjement i Afrika, men angir regjeringens hovedprioriteringer. Siktemålet er å gi et overordnet innblikk i norsk samarbeid med Afrika på de ulike politikkområdene som grunnlag for å utforme og iverksette konkret innsats.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

norsk

Tema

Utenrikssaker