Last ned som PDF

40 sider

0.32 MB

Forsiden av dokumentet Unge fra innvandrerfamilier og sosial kapital for utdanning

Kunnskapsoppsummering

Unge fra innvandrerfamilier og sosial kapital for utdanning Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner – IMER

Program for internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) har som mål å bidra til økt kunnskap om den internasjonale migrasjonen og de mulighetene og utfordringene som den gir for det norske samfunnet. Som et ledd i dette har programmet tatt initiativ til å få utarbeidet en mindre serie av kunnskapsoversikter og temanotater om bestemte emner innenfor det brede IMER-feltet. Det er programstyrets ønske at slike notater skal oppsummere og formidle tilgjengelig forskning og kunnskap om sentrale samfunnsspørsmål på en enkel og oversiktlig måte, til nytte for både forskere, politikkutviklere, andre brukere og allmennheten. Programmet har bedt sentrale forskere om å skrive kunnskapsoversiktene, på bakgrunn av deres egen og andres forskning på de respektive feltene. Innholdet i notatene står for forfatternes egen regning. Unge fra innvandrerfamilier og sosial kapital for utdanning er den fjerde kunnskapsoversikten i serien med slike notater.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Forfatter

Jon Lauglo

Språk

norsk

ISBN

9788212027503