Last ned som PDF

312 sider

4.47 MB

Forsiden av dokumentet Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag

Vedlegg

Forhåndsutredning

Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen

Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen ble oppnevnt av KD 7. september 2017 og leverte sin rapport 5. desember 2018. Ekspertgruppen har hatt som oppgave å dokumentere barnehagelærerrollen som en profesjonsrolle, og å drøfte hvordan barnehagelærerprofesjonen kan utvikles. Barnehagelærerrollen defineres av forventninger til rollen, fra blant andre barn, foreldre, utdanningen, organisasjonen og dens ledelse og offentlig styring. Som mandatet ber om, ser gruppen på barnehagelærerrollen som en profesjonsrolle, og tar utgangspunkt i profesjonsteoretiske og barnehagepedagogiske perspektiver på hvilke yrkesutøvelsesformer og rolleforventninger det er tale om.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Ekspertgruppe

Forfatter

Kjetil Børhaug mfl.

Språk

norsk

ISBN

9788280825407

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

treffsikkerhet