Last ned som PDF

102 sider

1.67 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever

Evaluering

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport

I november 2007 ble Rambøll Management gitt i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å gjennomføre en evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever. Evalueringen skal gjennomføres i perioden november 2007 til juni 2009. Denne rapporten er en delrapport, og kommer som resultat av to omganger med kvalitativ datainnsamling i fem kommuner: først i februar og mars 2008, og deretter i september 2008.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning