Last ned som PDF

35 sider

0.15 MB

Forsiden av dokumentet HAVKYST - Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Havet og kysten

Kartlegging

HAVKYST - Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Havet og kysten

I møtene og dialogen med institusjonene er det meldt om store kunnskapsbehov innen fagfelt og temaer som skal dekkes av programmet Havet og kysten. En del av kunnskapsbehovene er grunnforskning, noe som bare til en viss grad kan dekkes innenfor et forvaltningsrettet program som Havet og kysten. Annen marin grunnforskning må dekkes av frie prosjekter i Vitenskapsdivisjonen. Havet og kysten har overtatt mange viktige prosjekter fra tidligere forskningsprogrammer, og programmets totale portefølje utgjør en stor kunnskapsbase over flere fagfelt. Det er viktig å sikre at denne kunnskapen blir formidlet og tilgjengeliggjort slik at den også kan tas i bruk av forvaltningen.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212026131