Last ned som PDF

52 sider

2.21 MB

Forsiden av dokumentet Hverdagsintegrering - Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024

Strategi/plan

Hverdagsintegrering - Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024

Sivilsamfunnet, og ikke minst frivillig sektor, er limet i små og store fellesskap i samfunnet. Gjennom arbeidet sitt bidrar de til å løse viktige samfunnsoppgaver. Det gjelder også på integreringsfeltet. Den innsatsen som folk gjør i hverdagen for

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk