Last ned som PDF

31 sider

1.55 MB

Forsiden av dokumentet KVU Oslo-navet: Byutvikling og bymiljø - Vedlegg til konseptanalyse

KVU/KS1/KS2

KVU Oslo-navet: Byutvikling og bymiljø - Vedlegg til konseptanalyse

Dette vedlegget danner grunnlag for Delrapport 4 Konseptanalyse. Det redegjør for sammenhengen mellom byutvikling, transportsystem og bymiljø samtidig som det gir et byplanfaglig grunnlag for utviklingen og analysen av konseptene i KVU Oslo-Navet. Dokumentet er delt inn i fire deler som tar for seg definerte krav, aktuelle byutviklingsplaner, sammenheng mellom byutvikling og transportsystem (fugleperspektiv) og sammenheng mellom byliv, bymiljø og trafikk (øyehøyde, gateplan). Til slutt gis innspill til vurderingene i Delrapport 4 Konseptanalyse.

Publisert

Eiere

Statens vegvesen, Ruter AS og Jernbanedirektoratet

Språk

norsk

ISBN

9788272812477