Last ned som PDF

82 sider

1.51 MB

Forsiden av dokumentet Ett år etter 22. juli - Har rosetoget gått?

Studie

Ett år etter 22. juli - Har rosetoget gått?

Rapporten analyserer om terrorangrepene 22. juli har endret befolkningens tillit og samfunnsengasjement. Perioden rett etter angrepene var preget av samling rundt den politiske ledelsen og sterkt samhold og fellesskap. I august 2012 er samfunnsengasjementet, tilliten mellom mennesker og tilliten til institusjoner omtrent tilbake på samme nivå som før terroren. Ungdom føler imidlertid i større grad enn de over 25 at Norge har endret seg etter 22. juli. Terroren har verken ført til samfunnskollaps eller et permanent rosetog. Samtidig føler mange at Norge nå er noe mer preget av frykt og utrygghet enn før. Støtten til overvåkingstiltak for å sikre oss mot terror har økt. Dette har sammenheng med den sterke tilliten befolkningen tradisjonelt har hatt, og fortsatt har, til statlige myndigheter. De siste dataene er samlet inn i en spesiell sammenheng, rett etter at 22. julikommisjonen la fram sin rapport. Vi kan derfor ikke fastslå om støtten til overvåkningstiltak er et stemningsbilde eller en mer varig endring i opinion.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Dag Wollebæk, Bernhard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788277633954

Tema

statsforfatning og demokrati