Last ned som PDF

54 sider

1.84 MB

Forsiden av dokumentet Produksjonsreguleringer i havbruk: Tilleggsutredning – Rullerende gjennomsnittlig MTB

Forhåndsutredning

Produksjonsreguleringer i havbruk: Tilleggsutredning – Rullerende gjennomsnittlig MTB

På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet har Kontali Analyse og Sintef Fiskeri og havbruk gjort en tilleggsutredning av effektene av rullerende gjennomsnittlig MTB.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utførere

SINTEF AS og Kontali Analyse

Forfattere

Ragnar Nystøyl, Jan Petter Kosmo, Lars Liabø, Ruth Kongsvik Brandvik, Trude Olafsen, Merete Gisvold Sandberg og Ulf Winther

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Næringsliv Mat, fiske og landbruk

Analysekriterier

samfunnsøkonomi