Last ned som PDF

32 sider

1.64 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Vedlegg

Strategi/plan

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategien angir retning og prioriteringer for myndighetenes informasjonssikkerhetsarbeid.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk