Last ned som PDF

124 sider

13.45 MB

Forsiden av dokumentet Handlingsplan: Trygghet, mangfold og åpenhet

Strategi/plan

Handlingsplan: Trygghet, mangfold og åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021-2024.

Publisert

Eiere

Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgivere

Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

norsk