Last ned som PDF

205 sider

1.66 MB

Forsiden av dokumentet Du er henta!

Forhåndsutredning

Du er henta! Finansiering av private barnehager

Ved departementsoppnevning av 12. februar 2021 oppnevnte Regjeringen et utvalg som skulle utrede utviklingen i barnehagesektoren og sektorens organisering og finansiering. Konkret ble utvalget bedt om å beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, herunder muligheten barnehagene har hatt til å ta opp lån i Husbanken, og beskrive fordeler og utfordringer ved dagens finansieringssystem for private barnehager, herunder også utfordringer ved at private barnehager ikke lenger kan ta opp lån i Husbanken. Utvalget har i sitt arbeid hatt fokus på å innhente et bredt kunnskapsgrunnlag fra relevante aktører i henhold til mandat fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Utvalg

Forfattere

Knut Storberget, Mee Eline Eriksson, Anne-Dorthe Nordland Aasen, Christian Monsbakken, Espen Rokkan og Sidsel M. Schade

Språk

tysk

Tema

utdanning og forskning

Nøkkelord

barnehager

Virkemidler

organisering finansieringsordning

Analysekriterier

samfunnsøkonomi mulighetsrommet