Last ned som PDF

30 sider

0.33 MB

Forsiden av dokumentet Programplan 2009-2018 - UTDANNING2020

Kartlegging

Programplan 2009-2018 - UTDANNING2020 Norsk utdanningsforskning fram mot 2020 – UTDANNING2020

Denne programplanen angir mål og prioriteringer for et nytt, langsiktig utdanningsforskningsprogram som skal løpe fra 2008 - 2018. Utdanning 2020 etterfølger programmet Kunnskap, utdanning og læring (KUL) (2003-2007) og løper parallelt med programmet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning (PraksisFoU) (2006-2010). I likhet med disse to programmene er Utdanning 2020 finansiert av Kunnskapsdepartementet. Programprofilen for Utdanning 2020 er valgt med utgangspunkt i de utfordringer som norsk utdanningssektor og utdanningsforskning står overfor. Utfordringene for sektoren må sees i lys av de globaliseringsprosesser Norge er del av og kravene som stilles til utdanning i dagens kunnskapssamfunn. Forventningene til utdanningssektoren er høye, og behovet for forskning med betydning og relevans for sektoren er stort.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212026445

Tema

utdanning og forskning