Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Programplan 2009-2018 - UTDANNING2020

Kartlegging

Programplan 2009-2018 - UTDANNING2020 Norsk utdanningsforskning fram mot 2020 – UTDANNING2020

Denne programplanen angir mål og prioriteringer for et nytt, langsiktig utdanningsforskningsprogram som skal løpe fra 2008 - 2018. Utdanning 2020 etterfølger programmet Kunnskap, utdanning og læring (KUL) (2003-2007) og løper parallelt med programmet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning (PraksisFoU) (2006-2010). I likhet med disse to programmene er Utdanning 2020 finansiert av Kunnskapsdepartementet. Programprofilen for Utdanning 2020 er valgt med utgangspunkt i de utfordringer som norsk utdanningssektor og utdanningsforskning står overfor. Utfordringene for sektoren må sees i lys av de globaliseringsprosesser Norge er del av og kravene som stilles til utdanning i dagens kunnskapssamfunn. Forventningene til utdanningssektoren er høye, og behovet for forskning med betydning og relevans for sektoren er stort.

Publisert

Eier

Forskningsrådet

Språk

norsk

ISBN

9788212026445

Tema

utdanning og forskning