Last ned som PDF

112 sider

8.13 MB

Forsiden av dokumentet Norsk veikart for infrastruktur 2016

Statusrapport

Norsk veikart for infrastruktur 2016

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2016 er den tredje oppdateringen av veikartet. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2016 underbygger anbefalingene i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur Verktøy for forskning – del I om å trappe opp investeringsvolumet og sørge for langsiktig finansiering av forskningsinfrastruktur i årene som kommer. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2016 har to hoveddeler: 1) En beskrivelse av det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets tenkning og prioriteringer omkring forskningsinfrastruktur for ulike fag-, tema- og teknologiområder, såkalte områdestrategier. 2) En presentasjon av store og nasjonalt viktige forskningsinfrastrukturer, som enten har mottatt finansiering etter utlysningen i 2014 eller tidligere utlysninger, eller er vurdert som støtteverdig av Forskningsrådet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212034884

Tema

utdanning og forskning