Last ned som PDF

31 sider

3.84 MB

Forsiden av dokumentet Erfaringer med høysink primer på bruer i Finnmark

Studie

Erfaringer med høysink primer på bruer i Finnmark Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Vegdirektoratets Håndbok R762 "Standard beskrivelse for bruer og kaier" beskriver tre vedlikeholdssystemer, der Vedlikeholdssystem 3 består av tre strøk 50-60 µm sinkrik primer med minimum 95 vekt% sink (kalt høysink primer i denne rapporten), total beleggtykkelse minimum 150 µm. Et lignende beleggsystem ble påført på ni bruer i Finnmark i løpet av 1990-tallet, bestående av to strøk 60 µm høysink primer, total beleggtykkelse minimum 120 µm. Fire av disse bruene ble inspisert i oktober 2015. Fire andre bruer ble inspisert av Statens Vegvesen mellom 2013 og 2015. Beleggets tilstand på disse åtte bruene rapporteres og diskuteres her. I tillegg har to bruer blitt behandlet med høysink primer, som deretter har blitt overmalt med to strøk alkyd/KK. Disse to bruene ble også inspisert i oktober 2015, og tilstanden rapporteres og diskuteres her.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

SINTEF AS

Forfatter

Ole Øystein Knudsen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom