Last ned som PDF

13 sider

0.14 MB

Forsiden av dokumentet Anbefaling fra FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Statusrapport

Anbefaling fra FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Anbefaling fra FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Forente nasjoner FN

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering