Last ned som PDF

25 sider

1.03 MB

Forsiden av dokumentet Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten

Kartlegging

Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten

Dette rammeverket er en revidert utgave av Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten primær- og spesialisthelsetjenesten som bygget på en utredning fra tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for Helsesektoren fra 2010. Det reviderte rammeverket beskriver oppdatert metodikk og rammer som benyttes for å utvikle, publisere og revidere nasjonale kvalitetsindikatorer. Dokumentet beskriver også visjon, formål og målgrupper for det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Helsedirektoratet har et lovpålagt ansvar for å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Salma Shahzadi og Hanne Narbuvold

Språk

norsk

ISBN

9788280815156

Tema

Helse og omsorg