Last ned som PDF

38 sider

0.42 MB

Forsiden av dokumentet Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning 2005

Kartlegging

Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning 2005

Foreliggende rapport er den tredje i rekken av Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning i Norge. Den tjener som grunnlagsdokument for prioriteringer og beslutninger i Divisjon for vitenskap, som har hovedansvaret for den medisinske og helsefaglige forskningen i Forskningsrådet. Hensikten med Nøkkeltall-rapporten er å gi en samlet framstilling av statistikk og relevant informasjon om ressurssituasjonen for medisinsk og helsefaglig forskning. Mye av tallmaterialet er hentet fra den nasjonale forskningsstatistikken, som samles inn systematisk annet hvert år av NIFU/STEP (Studier av innovasjon, forskning og utdanning). I tillegg er tall fra Forskningsrådets egen virksomhet presentert. Rapporten har nasjonal statistikk i hovedsak fra 2001, men også noe fra 2002 og 2003. Forskningsrådet egne tall er oppdatert til 2004. Vi ønsker for framtiden å komme raskere ut med nasjonale tall når de er tilgjengelig fra NIFU/STEP og planlegger å utgi den neste utgaven av Nøkkeltall våren 2006. Denne vil være begrenset til en tabellrapport med kortere kommentarer.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212022137