Last ned som PDF

36 sider

3.37 MB

Forsiden av dokumentet Energieffektive tunneler - ENERTUN - D5.1

Studie

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D5.1 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Denne rapporten er den siste av totalt seks rapporter fra et to-årig FoU-samarbeid Varige konstruksjoner har med det spanske engineering-selskapet Geocontrol. Samarbeidet er rettet mot utvikling av energieffektive tunneler gjennom prosjektet ENERTUN som Geocontrol leder. ENERTUN gjennomføres i regi av EEA GRANTS, en samarbeidsorganisasjon der EØS landene Norge, Island og Lichtenstein gir midler og tilskudd (via Innovasjon Norge) til 16 EU-land i Sentral- og Sør-Europa. Rapporten gir en oversikt over tiltak for å optimalisere energiforbruket og spesielt system for å utnytte ytre luminans(sollyset) og transportere dette inn i tunnelen. Rapporten gir en beskrivelse av en prototype av et slikt system, test i laboratorium og tester i felt.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Luis Miguel Gonzalo

Språk

norsk (bokmål)