Last ned som PDF

20 sider

0.08 MB

Forsiden av dokumentet Møteplass for energisektoren

Forhåndsutredning

Møteplass for energisektoren Begrunnelse og forslag til etablering av en møteplass for toppledere i energisektoren (Energirådet)

Energiressursene i Norge gir grunnlag for et bredt næringsmiljø som foruten energiselskapene består av leverandørindustrien, kraftintensiv industri, FoU-miljøer, finansnæringen og konsulentvirksomhet. En pålitelig energiforsyning er selve livsnerven i et moderne samfunn. Den samfunnsmessige betydningen er derfor langt større enn energinæringens størrelse skulle tilsi. Økende investeringen i kraftbransjen nasjonalt og mulighetene for deltagelse i store energiprosjekter internasjonalt, gir energinæringen betydelige industrielle muligheter fremover. Energinæringen er sammensatt og gjenstand for sektorvis behandling av myndighetene og mange organiserte interessegrupper som alle taler sin egen sak. Norge har en unik modell for energiforsyning til stasjonære formål. Den er i hovedsak fornybar og uten negativ klimapåvirkning. Flere typer fornybare energikilder er nå på vei inn i energiforsyningen, og deres andel kan øke betydelig fremover. Dette er imidlertid avhengig av økonomiske og miljøpolitiske rammebetingelser og utviklingen av prisen i kraftmarkedet. Hovedutfordringen er å skape en større grad av forståelse og samhandling basert på fakta og kunnskap mellom aktørene og de grupper de er organisert i. Norge kan bidra til en redusert klimaforurensning ved å videreutvikle energimodellen nasjonalt og internasjonalt gjennom en større samhandling mellom myndigheter, energinæringen og interessegrupper.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Språk

norsk