Last ned som PDF

115 sider

2.38 MB

Forsiden av dokumentet Matematikk i norsk skole anno 2014

Evaluering

Matematikk i norsk skole anno 2014 Faggjennomgang i norsk skole anno 2014

Utdanningsdirektoratet oppnevnte høsten 2013 en ekstern arbeidsgruppe for å få et kunnskapsgrunnlag om matematikkfaget i grunnopplæringen fra 1. trinn på barnetrinnet til øverste trinn i videregående opplæring. Gruppens mandat et bredt kunnskapsgrunnlag om matematikkfaget og matematikk-tilbudet i norsk grunnopplæring.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning