Last ned som PDF

49 sider

5.52 MB

Forsiden av dokumentet Nordisk blikk på samfunnssikkerhet

Kunnskapsoppsummering

Nordisk blikk på samfunnssikkerhet Rapport fra konferanse 1. – 2. september 2008

’Is there a Nordic model for societal security and safety?’ var tittelen på den bredt anlagte konferansen som ble holdt i Oslo 1.-2. September 2008. Konferansen var arrangert av Norges forskningsråd ved programstyret for forskningsprogrammet ’Samfunnssikkerhet og risiko – SAMRISK’. Hovedformålet ved konferansen var å utdype forståelsen av det spesielle med nordisk tenkning om samfunnssikkerhet, stimulere til nordisk samarbeid og være møteplass for forskere, offentlig ansatte, politikere og organisasjoner som arbeider med disse spørsmålene i nordiske land og å bidra til nordisk prosjektsamarbeid innen EUs rammeprogram for forskning. Konferansen skulle belyse hvordan geografisk nærhet, på mange måter likeartet samfunnssystem og verdigrunnlag og den geopolitiske plasseringen kunne gi grunnlag for et utvidet samarbeid om samfunnssikkerhet. Denne rapporten er skrevet av journalist Merete Lindstad på oppdrag fra Forskningsrådet. Det er en populærvitenskapelig rapport skrevet for å gi beslutningstakere og allmennheten et innblikk i problemstillinger og forskning om samfunnssikkerhet i Norden. Rapporten vil også tjene som bakgrunnsinformasjon for Nordisk Ministerråd som gav støtte til konferansen. Rapporten gjengir hovedinnhold i foredrag holdt av inviterte innledere og dessuten hovedinnhold i diskusjonene i parallellsesjonene med presentasjoner av forskningspapers.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212026032

Tema

utdanning og forskning