Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

Studie

Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk SØF-rapport nr. 05/11

Den foreliggende rapporten fra SØF AS er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er andre leveranse i det treårige prosjektet ”Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen”. Rapporten er i all hovedsak viet kommunale skoleeiere. Det tas utgangspunkt i at deres hovedutfordring er å levere bedre elevresultater. Analysene handler om kommunenes valg av virkemidler for å realisere slike målsettinger - hvorfor de velger som de gjør, og hvilke konsekvenser valgene har for elevprestasjonene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Hans Bonesrønning, Jon Marius Vaag Iversen og Ivar Pettersen

Språk

norsk

ISBN

978-82-8150-092-1

Tema

utdanning og forskning