Last ned som PDF

112 sider

1.44 MB

Forsiden av dokumentet Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

Studie

Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk SØF-rapport nr. 05/11

Den foreliggende rapporten fra SØF AS er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er andre leveranse i det treårige prosjektet ”Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen”. Rapporten er i all hovedsak viet kommunale skoleeiere. Det tas utgangspunkt i at deres hovedutfordring er å levere bedre elevresultater. Analysene handler om kommunenes valg av virkemidler for å realisere slike målsettinger - hvorfor de velger som de gjør, og hvilke konsekvenser valgene har for elevprestasjonene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Hans Bonesrønning, Jon Marius Vaag Iversen og Ivar Pettersen

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

978-82-8150-092-1

Tema

utdanning og forskning