Last ned som PDF

174 sider

1.43 MB

Forsiden av dokumentet Kompetanse og praksis blant norske lærere

Vedlegg

Studie

Kompetanse og praksis blant norske lærere Resultater fra TALIS-undersøkelsen i 2013

OECDs internasjonale studie, TALIS (Teaching and Learning International Study) ble gjennomført for andre gang våren 2013. Den forrige TALIS-undersøkelsen foregikk i 2008. Formålet med TALIS er å belyse viktige sider ved læreres yrkesutøvelse og kompetanseutvikling samt forhold ved skolen, deriblant skoleledelse, som danner viktige forutsetninger for elevenes læring.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Joakim Caspersen, Per Olaf Aamodt, Nils Vibe og Tone Cecilie Carlsten

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232700479

Tema

utdanning og forskning