Last ned som PDF

76 sider

2.19 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Teater Innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens Hus

Evaluering

Evaluering av Teater Innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens Hus

Rapporten er skrevet av Proba samfunnsanalyse og gtl Management på oppdrag fra Kulturdepartementet. Rapporten beskriver evalueringen av fire kulturinstitusjoner: Teater Innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens Hus, i perioden 2015-2018.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utførere

Proba AS og Gtl Management AS

Forfattere

Trude Thorbjørnsrud, Rune Busch og Gunnar Thon Lossius

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

kvalitet måloppnåelse treffsikkerhet