Last ned som PDF

52 sider

0.98 MB

Forsiden av dokumentet Vegbygging og mulig frigjøring av kvikksølv ved hogst av skog

Studie

Vegbygging og mulig frigjøring av kvikksølv ved hogst av skog En litteraturstudie

Skogbunn er et reservoar for atmosfærisk deponert kvikksølv. Tidligere studier gjennomgått i denne rapporten har vist at forstyrrelser av skogbunn kan medføre økt transport av kvikksølv fra jord til vann og dermed medføre økt risiko for eksponering og opptak i biota. I forbindelse med bygging av veg hugger Statens vegvesen (SVV) store arealer med skog, og denne studien tyder på at SVV bør undersøke hvorvidt remobilisering av kvikksølv også er et problem ved anlegging av veg.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk