Last ned som PDF

105 sider

1.12 MB

Forsiden av dokumentet Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling

Studie

Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Senter for økonomisk forskning (SØF), i samarbeid med Telemarksforskning, undersøkt hvordan lokale skatter påvirker kommunenes insentiver til næringsutvikling. Hvilken betydning har økonomiske insentiver for hvor stor motivasjon og innsatsvilje kommunene har til å drive kommunalt utviklingsarbeid for å tiltrekke seg næringsvirksomhet, etablere arbeidsplasser og mer generelt drive samfunnsutvikling i egen kommune? Forskerne har vært særlig interessert i betydningen av kompensasjonsgrad i inntektsutjevningen, skatteinntektsandel og eiendomsskatt. Problemstillingen er analysert på ulike måter, blant annet er det utført en spørreundersøkelse for å kartlegge omfang og innretning av det næringsrettede arbeidet, og det er utført analyser av kommunenes utgifter til næringsutvikling.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

NTNU Samfunnsforskning AS og Telemarksforskning

Forfattere

Lars-Erik Borge, Lars Håkonsen, Knut Løyland og Hildegunn Ekroll Stokke

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788281501096

Tema

Næringsliv Kommuner og regioner