Last ned som PDF

12 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Kontroll og kvalitetsoppfølging av vegoppmerking som er utført i 2007

Retningslinjer

Kontroll og kvalitetsoppfølging av vegoppmerking som er utført i 2007

Vegdirektoratet beslutter med dette et regelverk for hvordan kontroll og kvalitetsoppfølging av funksjonsnivå og andre tekniske krav på et utført vegoppmerkingsoppdrag skal foregå fra leveranse (nylagt oppmerking på et nytt vegdekke) og frem til utløpet av vegoppmerkingens garantiperiode. Det er innhentet uttalelser til et høringsforslag gjengitt i rapport datert 2005-03-05. Uttalelser er innhentet fra regionsvegkontorene aktuelle entreprenør og materialprodusenter. Regelverket formaliseres med dette NA-rundskrivet og beskrivelsene skal således med virkning fra 1. januar 2007 inngå som vilkåe i alle fremtidige vegoppmerkingskontrakter.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk