Last ned som PDF

29 sider

1.68 MB

Forsiden av dokumentet Superbusskonsept og midtstilt kollektivfelt

Studie

Superbusskonsept og midtstilt kollektivfelt

I mange land har midtstilte kollektivtraseer blitt en vanlig løsning, spesielt i bynære områder med høy biltetthet. Løsningen kombineres gjerne med prioriterte gater for busstrafikk i og gjennom sentrumsområdene. I Norge er det i de største byene bygget noen strekninger med midtstilt kollektivfelt. Rapporten omhandler hva superbusskonsepter inneholder, samt erfaringer med midtstilt plassering av kollektivfelt. Med bakgrunn i nasjonale og internasjonale erfaringer gir rapporten anbefaling om hvordan Statens vegvesen bør gå fram ved planlegging av slike tiltak.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Per Frøyland, Øystein Ristesund og Steinar Simonsen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon

Analysekriterier

erfaringer