Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Finansiering av ikke-kommunale barnehager

Studie

Finansiering av ikke-kommunale barnehager Pensjonskostnad, kapitalkostnad, åpne barnehager

Rapporten tar for seg tre separate tema innenfor den samlede modellen for tilskuddsutmåling til ikke-kommunale barnehager: Pensjonskostnader, kapitalkostnader og finansieringen av åpne barnehager. Hvert temaområde analyseres hver for seg og inneholder hver sine konklusjoner og anbefalinger til nye beregningsprinsipper for tilskuddet til ikke-kommunale barnehager. Den totale tilskuddsmodellen i sin helhet analyseres imidlertid ikke i denne rapporten.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Telemarksforsking

Forfattere

Lars Håkonsen, Knut Løyland og Ailin Aastvedt

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788274016842

Tema

utdanning og forskning