Last ned som PDF

22 sider

1.77 MB

Forsiden av dokumentet Programplan.

Strategi/plan

Programplan. Gjelder fra 2019. Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM II)

Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) er et langsiktig program som skal bidra med ny kunnskap om sentrale samfunnsutfordringer. Denne programplanen angir mål og perspektiver for forskningsområdet fra og med 2019. VAM har et bredt nedslagsfelt og har grenseflater til andre satsningsområder i Forskningsrådet og internasjonalt. Handlingsrettet samfunnsforskning favner vidt og har mange brukere og interessenter. Programmets hovedmål er å gi kunnskap av høy kvalitet som bidrar til at samfunnet får bedre evne, virkemidler og kapasitet til å håndtere og løse samfunnsutfordringer innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212037991

Tema

Arbeidsliv